Photo of Prof. Binyamin Schwarz

פרופסור בנימין שווארץ (1919--2001)

מאת פרופסור דוד לונדון

בנימין שווארץ נולד בוינה ב- 7 בדצמבר 1919. אביו היה רב וחוקר כתבי יד יהודיים עתיקים.

הוא קיבל ויזה כסטודנט באוניברסיטה העברית בירושלים, והצליח לעזוב את אוסטריה ב- 1938. באוניברסיטה למד מתמטיקה ופיסיקה וקיבל תואר .M.A ב- 1942. בשנה זו התנדב לבריגדה היהודית בצבא הבריטי ושרת מ- 1942 עד 1946. ב- 1949 הצטרף לחיל המדע בצה"ל (לימים רפא"ל) כמתמטיקאי שימושי. ב- 1952 החל בלימודי הדוקטורט בארצות הברית, באוניברסיטת וושינגטון בסנט-לואיס, בהנחיתו של זאב נהרי, וקבל תואר .Ph.D ב- 1954. ב- 1955 הצטרף למחלקה למתמטיקה בטכניון. ב- 1962 הוא נישא לרוחמה לבית אגאי. ב- 1967 הועלה לדרגת פרופסור מן המניין. בשנים 1971-1972 היה דיקן הפקולטה למתמטיקה. ב- 1988 פרש לגמלאות ועבר להתגורר בירושלים.

כאשר הצטרף פרופסור שווארץ לפקולטה למתמטיקה, היא הייתה בראשית דרכה. במשך כל שנות פעילותו הוא היה אחד מאנשי הפקולטה המרכזיים, ותרומותיו בביסוס מעמדה וקידומה בהוראה ובמחקר היו חשובות ביותר.

פרופסור שווארץ היה מרצה מצוין. הרצאותיו היו בנויות היטב, מעניינות ושזורות בהומור. הוא הרצה על משואות דיפרנציאליות רגילות וחלקיות, תורת הוריאציות ותורת המטריצות. הרצאותיו על תורת המטריצות השפיעו על מספר תלמידים לבחור במטריצות כתחום המחקר העיקרי שלהם, ולהפיכת הפקולטה למרכז מחקר חשוב בתורת המטריצות.

פרופסור שווארץ עסק במחקר במשוואות דיפרנציאליות רגילות, בעיקר בבעיות אי צמידות ואוסצילציה בתחום הקומפלכסי, ובתורת המטריצות. היו לו ששה מודרכים לתואר .M.Sc ושבעה לתואר .D.Sc.

אוכל להעיד, שהוא היה מעורב מאוד במחקרים של המונחים על ידו, ותרם רבות להצלחתם. על אף זאת, לא הסכים לצרף את שמו לפרסום המחקרים בעיתונות המקצועית, ונתן את מלוא הקרדיט למונחים.

בנימין שווארץ היה אדם חכם ושנון ובעל חוש הומור מיוחד. הוא היה קשוב ומסור לאנשים ונכון תמיד לעזור.

רוחמה שווארץ נפטרה ב- 10 ביוני 1996, כ"ג בסיון תשנ"ו.
בנימין שווארץ נפטר ב- 9 באוגוסט 2001, כ"א באב תשס"א.

יהי זכרם ברוך !